Här fanns tidigare Barns Rättsskydd. De finns nu på https://www.barnsrattsskydd.se/

 

Saker du ska bry dig om 2020

I årskiftet 2019/2020 trädde en hel del nya lagar och regler i kraft. Bland annat så ska det finnas mer kontanservice, mer samhällsorientering för nyanlända, mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare. Bankonventionen har blivt svensk lag, straffet för mord har skärpts och sabotage mot blåljusverksamhet införs som ett nytt gradindelat brott i brottsbalken. Sedan så har vi under detta år fått lära oss vad social distansering innebär.

 

Barnkonventionen

 

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse så väl som att det är svensk lag. I den så beskrivs vad för rättigheter som barn och unga har idag. Det finns en grundtanke som säger att alla barn i hela världen föds fria och har alla lika värde. Denna konvention gäller från den dagen barnet föds tills att han eller hon är 18 år gammal. 

Barnkonventionen antogs av FN, Förenta Nationerna 1989. Alla världens länder utom USA har beslutat att följa konventionen. Bankonventionen är även sedan 1 januari 2020 svensk lag. Det innebär att det blir tydligare att barn har egna rättigheter samt att att vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. 

Social distansering

 

År 2020 är även det år som vi fick lära oss vad social distansering är. I och med att världen drabbades av en pandemi, vid namn Covid-19, eller corona, så blev detta högst aktuellt. 

Social distansering (även känt som fysisk distansering och kontaktundvikand) är icke-medicinska åtgärder för att hejda eller sakta ner smittspridning av infektionssjukdomar inom en befolkning. Begreppet syftar på undvikande av normala sociala kontakter, vilket är ett sätt att undvika smittspridning. I samband med epidemiförebyggande smittskyddsåtgärder kan detta kompletteras med rekommendationer om skärpt hygien (till exempel handtvätt). Begreppet har fått hög aktualitet i samband med smittskyddsåtgärder under 2020 års coronaviruspandemi- Wikipedia

Lagändringar 2020

2020 var året som en mängd nya lagar och lagändringar trädde i kraft.  Regeringskansliet har listat ett 50-tal av de viktigaste. Här är några av de viktigaste att hålla koll på:

  • Mer samhällsorientering för nyanlända invandrare
  • Begränsad bidragsrätt för asylsökande som bosätter sig i utsatta områden
  • Värnskatten avskaffas
  • Sänkt drivmedelsskatt
  • Banker blir skyldiga att tillhandahålla bankomater
  • Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen

Svenska spellagen

Svenska spellagen trädde förvisso i kraft under årskiftet 2018/2019, men är högaktuell även under 2020. Från och med 1 januari 2019 behövs en officiell svensk spellicens från Spelinspektionen för bedriva lotteri, casino, vadhållning, skraplotter eller nätkasino i Sverige. 

Efter att spellicensen infördes kom det en del krav som måste uppfyllas för att casinon ska få ha en giltig spellicens. Bland dessa krav finns hur verifikationsprocesserna ska se ut för att öka säkerheten för både spelare och casinon. Det infördes också obligatoriska insättningsgränser för att motverka ohälsosamt spelande och spelmissbruk.